Włącz JS w swojej przglądarce

Kruszywa budowlane

Piasek

Piasek 0-2 mm płukany

Piasek ten ma swoje zastosowanie głównie w produkcji zapraw budowlanych, budowy dróg lub betonów.

Piasek budowlany

Piasek budowlany to podstawowy materiał wykorzystywany przy budowie domu, jakio mieszanku betonowe, na fundamenty lub na stropy.

Piasek podsypkowy gatunek II

Piasek podsypkowy najczęściej stosuje się przy zasypywaniu i zagęszczaniu wykopów lub przy zasypywaniu funadamentów.

Żwiry

Żwir 2 - 8 mm

Żwir ten wykorzystywany najczęściej przy produkcji krawężników lub elementów małej architektury.

Żwir 8 - 16 mm

Najczęściej wykorzystywany w celach budowlanych, jak i dekoracyjnych, jest więc dość uniwersalny.

Żwir 16 - 32 mm

Jego najczęstszym zastosowanie jest obsypka rur drenarskich, jako opaski odwadniające wokół domów, a także jako cel dekoracyjny.

Żwir 32 - 64 mm

Żwir ten najczęściej wykorzystywany w celach ozdobnych. 

Kruszywa dolomitowe

Grys 2 - 8 mm

Grys ten stosowany najczęściej jako podbudowa pod nawierzchnie z kostki brukowej, a także jako dekoracja ogrodowa.

Kliniec 6 - 20 mm

Kliniec wykorzystywany jako wypełniasz drogi asfaltowej, ale także jako materiał odsączający w rowach i opaskach drenarskich.

Kliniec 16 - 31,5 mm

Kliniec 16 – 31,5 mm stosowany jest jako materiał w ceramice, wiertnictwie oraz hydroizolacji.

Tłuczeń 31,5 - 63 mm

Najczęstszym zastosowaniem jest utwardzanie placów, parkingów oraz podjazdów, a także w wzmacnianiu korpusów dróg. 

Kamień łamany 120 - 350 mm

Przeznaczenie kamienia łamanego jest umacnianie nadbrzeży, a także służy jako regulacja koryt i cieków wodnych.

 

Kamień łamany 150 - 500 mm

Kamień łamany 150 – 500 mm wykorzystuje się przy pracach ziemnych, np. wzmacnianie skarp, ale także jako elementy ozdobne.

Mieszanka wysiewka 0 - 4 mm

Mieszanka wysiewka idealnie nadaje się do stosowania w budynkach przy drogach i innych obiektach budowlanych.

Mieszanka 0 - 31,5 mm

Kruszywo najczęściej wykorzystywane w drogownictwie i budownictwie. Głównie stosowane do podbudowy dróg wewnętrznych leśnych i gruntowych.

Mieszanka 0 - 63 mm

Mieszanka 0 – 63 mm stosowana jest  do budowy dróg wewnętrznych leśnych gruntowych oraz do podbudowy dróg oraz do utwardzania bardzo dużych powierzchni terenu.

Mieszanka do gabionów

Są to kamienie, których skład gwarantuje, że nie zmieni on swojej struktury pod wpływem warunków atmosferycznych.

Kamień hydrotechniczny 500 - 1000 mm

Kamień hydrotechniczny najczęściej wykorzystywany do prac ziemnych np. stabilazacja osuwisk i zboczy.

Pospółka

Pospółka jest to materiał idealnie przystosowany do mieszanek budowlanych i powierzchniowych oraz do innych wykończeń stosowanych na drogach.

W przypadku pytań o dostępność materiałów budowlanych , skontaktuj się z naszym specjalistą. Oferujemy fachową pomoc w zakresie doradztwa oraz wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. 

+48 33 812 22 22